การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนเมืองแงง ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรง รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และอบต.แงง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช