ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเมืองแงงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน..

ก่อนมีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/59  ทางโรงเรียนเมืองแงงได้ทำกิจกรรม
เข้าค่ายปรับพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกฏ ระเบียบ และฝึกการอยู่ร่วมกันเพื่อเรียนรู้
อย่างมีความสุข

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช