ตามประกาศโรงเรียนเมืองแงง ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

บัดนี้โรงเรียนเมืองแงง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช